کانون آگهی و تبلیغاتی

 

راهنمای اخذ پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی  

بمنظور دریافت پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی روی بنر زیر کلیک کنید.


سامانه  

برای بهره برداری از سامانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی به نکات زیر توجه فرمایید :

1.      پیش از شروع مراحل ثبت اطلاعات در سامانه، کتابچه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور را بصورت کامل مطالعه نمایید .

-  برای دریافت فایل کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور کلیک کنید

2.      برای استفاده آسانتر راهنمای سامانه را بصورت کامل مطالعه نمایید. 

شرایط عمومی مدیر مسئول :

1.      دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر ( در صورت داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ارائه پنج سال سابقه کار مفید در زمینه تبلیغات بهمراه بیمه از کانونهای آگهی های تبلیغاتی مجازالزامی است)

2.      عدم اشتغال در وزارتخانه ها یا مؤسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها

 مراحل صدور پروانه:

 marahel

 

 

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.