• فرایند صدور مجوزآموزشگاه های آزاد موسیقی

 فرایند صدور مجوزآموزشگاه های آزاد موسیقی


الف : مراجعه حضوری متقاضی تاسیس آموزشگاه موسیقی به واحد هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

ب: تکمیل 3 برگ فرم موجود (طبق فرم های 1، 2و 3) به همراه ارائه مدارک طبق موارد ذیل :

 1 -  خلاصه سوابق هنری(رزومه)

2- 6 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

3-   تصویرتمام صفحات شناسنامه (برابر اصل در اداره شهرستان)

4- تصویر کارت ملی(برابر اصل در اداره شهرستان)

5-  تصویرکارت پایان خدمت با معافیت (برابر اصل در اداره شهرستان)

6-  تصویر آخرین مدرک تحصیلی (برابر اصل در اداره شهرستان)

7-  تصویر مدرک درجه 1،2،3 هنری از شورای ارزشیابی کشور(درصورت وجود)

8- معرفی نامه ازاستادیاپیشکسوت موسیقی(بخصوص برای افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط ندارند.)

9-  سوابق تدریس درمراکزآموزشی معتبر با ارائه معرفی نامه ازمدیرمرکز

10-سوابق اجرایی مستند بت ارائه بروشورهای اجرایی

11-تصویرتقدیرنامه های جشنواره های موسیقی یا جشنواره های مرتبط باموسیقی

12-نمونه مقاله،تألیف،ترجمه باموضوع موسیقی که درفصلنامه هنری یامجلات یا..منتشرشده باشد

13- ارائه نمونه پارتیتور برای متقاضیانی که صرفاً در بخش آهنگسازی فعالیت داشته اند .

14- ارائه نمونه سی دی تصویری از تک نوازی یا گروه نوازی

تبصره 1- دارا بودن حداقل27سال سن برای مجردها

تبصره 2- درنظر گرفتن مدرک تحصیلی مرتبط به عنوان یک امتیاز نه ملاک تأیید

تبصره 3-داشتن حداقل4سال سابقه تخصصی موسیقی(مستندبه ارائه مدارک)

 

دانلود فرم