موسسه انتشاراتی

شرایط متقاضی پروانه نشر

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-  نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر و عدم فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی

4- حداقل سن ٢٧ سال کامل برای مجردین و ٢٥ سال کامل برای متأهلین

5- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم

6-  داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

8- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی

مدارک مورد نیاز

تقاضای مجوز فرد حقیقی:

١- تقاضای تأسیس انتشارات (فرمهای پیوست تایپ شود)

٢- پنج قطعه عکس ٤×٣ 

٣- تصویر تمام صفحات شناسنامه / تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت/  تصویر پشت و رو از کارت ملی/ تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس از دانشگاهی که مورد تایید  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد ( تمام موارد مندرج در این بند می بایست در دفتر خانه اسناد رسمی برابر با اصل گردد )

٤- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از پلیس +١٠

٥- تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بدون نیاز به برابری اصل

 

تقاضای مجوز حقوقی:

١- ارائه تمام مدارک فوق برای مدیر مسئوول و تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه متقاضی

٢- ارائه معرفی نامه مدیرمسئوول از سوی اعضای هیئت مدیره شرکت مبنی بر معرفی فرد نامبرده بعنوان مدیر مسئول انتشارات

٣- ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی موسسه متقاضی

 

·        متقاضیانی که دارای تالیف (حداقل پنج مورد) می باشند می بایست اصل و کپی از شناسنامه کتب خود را در زمان تحویل مدارک به همراه داشته باشند تا از آزمون مربوطه معاف گردند.

·         دارا بودن مدرک دکترا (ارائه اصل مدرک دکترا الزامی است) یا دارا بودن مدرک کارشناسی چاپ و نشر حائز امتیاز در آزمون مربوطه می باشد.

·         حضور متقاضی درخواست در زمان تحویل مدارک الزامی می باشد.

·         متقاضیان شرکت در آزمون می توانندعلاوه بر اطلاعات فردی و تجربی در زمینه قوانین و مقررات،تولیدات فرهنگی و صنعت چاپ و نشر جهت تکمیل دانش خود به منابع ذیل مراجعه نمایند: 

1-     گام های اصلی در نشر کتاب نوشته عبدالحسین آذرنگ / به آدرس خیابان انقلاب خیابان منیری جاوید نبش بازارچه کتاب فروشگاه ققنوس  مراجعه فرمایید.

2-     مجموعه آشنایی با صنعت چاپ نوشته سید جلیل شاهری/ به آدرس خیابان شریعتی بین اتوبان همت و حسینیه ارشاد ،دانشکده مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.

 

دانلود فرم مشخصات فردی

دانلود فرم درخواست

 

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۱۶

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.