لطفا برای ارسال طرح و ثبت آن در بانک ایده های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران، ابتدا فایل پیوست را دانلود کرده و پس از پر کردن فرم، آن را به آدرس رایانامه shemiranat.tehran@farhangmail.ir ارسال نمایئد.

به بهترین ایده که قابلیت اجرایی داشته باشد لوح تقدیر و جایزه تعلق می گیرد.

دانلود فایل پیوست (فرم بانک ایده های فرهنگی و هنری)