انتقادات و پیشنهادات

 

بدون شک، انتقاد و پیشنهاد مراجعه کنندگان در هر سازمانی، موجب یافتن نقاط ضعف، تلاش در جهت رفع آن ها و بهبود روش های اجرایی در آن سازمان می گردد. 

 

مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران از نظرات و پیشنهادات مراجعین محترم، استقبال نموده و پس از دریافت نظرات شما، و ارجاع هر پیشنهاد به حوزه ی تخصصی مربوطه و انجام بررسی های لازم از سوی کارشناسان ، در صورت موثر بودن پیشنهاد دریافتی، اقدام به اصلاح فرآیند مربوطه می نماید. 

 

انتقاد و پیشنهاد شما یاری گر ما در ارائه ی هر چه بهتر خدمات است. با ارسال نظرات خود به پست الکترونیک shemiranat.tehran@farhangmail.ir ما را از پیشنهادات موثر خود بهره مند فرمایید.