انجمن ھای ادبی شمیرانات

 

1- انجمن شعر لواسان  ـ به مدیریت خانم آویژگان - سه شنبه ها - کتابخانه لواسان

2- انجمن شعر باران ـ به مدیریت آقای کاظم جیرودی ـ دوشنبه ها ـ فرهنگسرای ملل

3- انجمن شعر رودبار قصران ـ به مدیریت آقای فرهاد کیارستمی ـ ماهانه در روستاهای رودبار قصران

4- انجمن شعر دلها ـ به مدیریت خانم نسرین چیذری ـ سه شنبه ها ـ سرای محله چیذر

5- انجمن شعر آهار ـ به مدیریت آقای نادی ـ ماهانه در فرهنگسرای روستای آهار

6- انجمن ادبی مفاخر فارسی زبان به مدیریت خانم زهره خسروانی - دوشنبه ها - سالن جلسات اداره